Liệt kê các bảng, các cột, kiểu dữ liệu của cột trong SQL Server

Cach liet ke tat ca cac bang, cac cot, kieu du lieu cua cot trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS Education
Hàng ngày khi làm việc, có những yêu cầu mà chúng ta phải biết đến tên cột, độ dài tối đa, loại dữ liệu và liệu giá trị null có được chấp nhận cho từng cột có trong Cơ sở dữ liệu mình đang sử dụng hay không. Và kèm theo đó sẽ luôn có 1 câu hỏi, đó là làm thế nào để có thể liệt kê được lại tất cả các cột có trong mỗi bảng trong 1 cơ sở dữ liệu mình đang làm việc mà không phải mở từng bảng một trong Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) và sau đó ghi lại từng cột riêng lẻ ra Microsoft Excel. Các bạn hãy cùng MasterMOS Education tìm ra cách giải quyết bài toán đó qua bài viết này nhé.
Chia sẻ bài viết này
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mục lục bài viết

Giải pháp thực hiện

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server cung cấp cho người dùng 1 số danh mục rất hữu ích:

  • sys.tables
  • sys.all_columns
  • sys.types

sys.tables: Mỗi 1 bảng dữ liệu sẽ được hiển thị bằng dòng. Tại danh mục này sẽ cung cấp cho chúng ta biết các thông tin cơ bản nhất về 1 bảng dữ liệu. Như name (Tên bảng dữ liệu) , object_id (id của bảng dữ liệu), create_date (thời gian tạo ra bảng dữ liệu), modify_date (thời gian cuối chỉnh sửa bảng dữ liệu),…

sys.all_columns Tại đây sẽ liệt kê các bảng dữ liệu và từng cột tương ứng của bảng dữ liệu. Bao gồm các thông tin như: object_id(id của bảng dữ liệu) , name (Tên cột trong bảng dữ liệu), max_length (độ dài tối đa của bảng dữ liệu), is_nullable(có được phép null không),…

 

sys.types  Tại bảng dữ liệu này sẽ lưu trữ thông tin về định nghĩa các dạng lưu trữ, bao gồm: Name(tên kiểu dữ liệu), system_type_id, user_type_id (thông tin id về kiểu dữ liệu) , max_length (độ dài tối đa),…

 

Trong một hệ cơ sở dữ liệu chúng ta quản lý sẽ có rất nhiều Database khác nhau, chính vì thếkhi thực hiện truy vấn, kiểm tra thông tin chúng ta sẽ phải đặt trong đúng Database mà chúng ta muốn tìm kiếm.

Ví dụ minh họa

Chúng ta sẽ tìm kiếm tất cả các bảng dữ liệu có trong Database có tên HOCSQL 

 

USE HOCSQL;
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME(T.[object_id],DB_ID()) AS [Schema],
T.[name] AS [table_name], AC.[name] AS [column_name],
TY.[name] AS system_data_type, AC.[max_length],
AC.[precision], AC.[scale], AC.[is_nullable], AC.[is_ansi_padded]
FROM sys.[tables] AS T
INNER JOIN sys.[all_columns] AC ON T.[object_id] = AC.[object_id]
INNER JOIN sys.[types] TY ON AC.[system_type_id] = TY.[system_type_id] AND AC.[user_type_id] = TY.[user_type_id]
WHERE T.[is_ms_shipped] = 0
ORDER BY T.[name], AC.[column_id]

Cach liet ke tat ca cac bang, cac cot, kieu du lieu cua cot trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS Education_2

Như vậy chúng ta đã nhìn thấy những thông tin cơ bản về các bảng dữ liệu đang có trong Database của mình, mà không cần phải show vào từng bảng. 

Bài viết này là một phần trong Series “Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu cùng chuyên gia MasterMOS”. Bạn hãy vào click vào link để xem toàn bộ Series bài viết, dễ dàng làm chủ SQL để xử lý, phân tích dữ liệu lớn cùng chúng tôi nhé.

Câu hỏi dành cho chúng tôi
Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất
Các bài viết liên quan
Cach su dung ham CHAR trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education
Hàm trong SQL Server
Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu

Hàm CHAR trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi một biểu thức số nguyên thành ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII. Hàm CHAR được sử dụng ngược với hàm ASCII. Bạn hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu trong bài viết này nhé.