Ứng dụng SQL trong thực tế công việc

Tìm nội dung bạn quan tâm

Cach check xem bang du lieu co ton tai tren SQL Server hay khong_MasterMOS Education
Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu

Cách check xem bảng dữ liệu có tồn tại trên SQL Server hay không – How to check if a Table exists in SQL Server

Trong quá trình làm việc với dữ liệu trong SQL Server, sẽ có những lúc bạn cần xóa bảng dữ liệu đi, sau đó tạo lại bảng dữ liệu đó. Thông thường, đó sẽ là những bảng dữ liệu tạm sinh ra để tính toán, dạng _tmp hoặc #Temp hoặc ##Temp. Làm thế nào để xác định xem bảng dữ liệu có đang thật sự tồn tại trong cơ sở dữ liệu, làm thế nào để xóa bảng dữ liệu mà không bị lỗi câu lệnh dẫn đến gián đoạn chương trình chạy dữ liệu. Bạn hãy cùng MasterMOS Education tìm hiểu trong bài viết sau nhé.