Cách viết điều kiện lọc dữ liệu với giá trị có dấu Tiếng Việt trong SQL Server

Cach viet dieu kien loc du lieu voi gia tri co dau tieng Viet trong SQL Server de hoc SQL - xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education
Khi xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ Việt Nam, chắc chắn việc gặp các điều kiện lọc dữ liệu với nội dung dữ liệu có dấu Tiếng Việt là điều không thể tránh khói. Bạn hãy cùng MasterMOS Education tìm hiểu về cách xử lý các điều kiện với những giá trị có dấu Tiếng Việt Unicode này nhé.
Chia sẻ bài viết này
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mục lục bài viết

Cách viết điều kiện với giá trị có dấu Tiếng Việt trong SQL Server Management Studio (SSMS)

Khi xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu bằng ngôn ngữ Việt Nam, chắc chắn việc gặp các điều kiện lọc dữ liệu với nội dung dữ liệu có dấu Tiếng Việt là điều không thể tránh khói. Bạn hãy cùng MasterMOS Education tìm hiểu về cách xử lý các điều kiện với những giá trị có dấu Tiếng Việt Unicode này nhé.

Làm thế nào để lọc điều kiện với các giá trị có dấu Tiếng Việt?

Để lọc được đúng giá trị có dấu tiếng Việt Unicode trong câu lệnh WHERE, ta sẽ bổ sung chữ N trước giá trị của điều kiện cần so sánh. Việc chúng ta cho thêm chữ N phía trước để báo cho SQL Server biết là chúng ta đang làm việc với chuỗi ký tự dạng Unicode.

SELECT * FROM TEN_DATABASE.dbo.TEN_BANG

WHERE DIEU_KIEN = N‘GIÁ TRỊ CÓ DẤU TIẾNG VIỆT’

–HOẶC

SELECT * FROM TEN_DATABASE.dbo.TEN_BANG

WHERE DIEU_KIEN IN ( N’GIÁ TRỊ CÓ DẤU TIẾNG VIỆT 1′, N’GIÁ TRỊ CÓ DẤU TIẾNG VIỆT 2′, N’GIÁ TRỊ CÓ DẤU TIẾNG VIỆT 3′)

Hoặc hiển thị giá trị của cột trong câu lệnh SELECT

SELECT ‘HỌC SQL THẬT LÀ THÚ VỊ’  AS TEN_COT

SELECT N’HỌC SQL THẬT LÀ THÚ VỊ’ AS TEN_COT

Việc chúng ta cho thêm chữ N phía trước để báo cho SQL Server biết là chúng ta đang làm việc với chuỗi ký tự dạng Unicode (N là viết tắt của National language character). Viết N có nghĩa là chúng ta đang truyền vào giá trị dạng Nchar, nvarchar hoặc ntext, thay vì truyền vào dạng Char, varchar, và text như mặc định của SQL Server.

Theo giải thích của Microsoft như sau:

Prefix Unicode character string constants with the letter N. Without the N prefix, the string is converted to the default code page of the database. This default code page may not recognize certain characters.

Tiền tố N thể hiện chuỗi ký tự dạng Unicode. Không có tiền tố N, chuỗi được chuyển đổi sang trang mã mặc định của cơ sở dữ liệu. Trang mã mặc định này có thể không nhận ra các ký tự nhất định.

Bài viết này là một phần trong Series “Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu cùng chuyên gia MasterMOS”. Bạn hãy vào click vào link để xem toàn bộ Series bài viết, dễ dàng làm chủ SQL để xử lý, phân tích dữ liệu lớn cùng chúng tôi nhé.

Câu hỏi dành cho chúng tôi
Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất
Các bài viết liên quan
Cach su dung ham CHAR trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education
Hàm trong SQL Server
Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu

Hàm CHAR trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi một biểu thức số nguyên thành ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII. Hàm CHAR được sử dụng ngược với hàm ASCII. Bạn hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu trong bài viết này nhé.

Cach su dung ham COUNT trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education
Hàm trong SQL Server
Cách sử dụng hàm COUNT trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu

Hàm COUNT là một hàm rất quan trọng trong SQL Server để thực hiện các tính toán, xử lý, phân tích dữ liệu. Các tính toán thường gặp là đếm số lượng bản ghi theo ngày dữ liệu, đếm số lượng khách hàng theo ngày gia nhập, đếm số lượng giao dịch theo các chiều phân tích khác nhau. Hàm COUNT có một số cách thức sử dụng cần lưu ý, đặc biệt khi làm việc với dòng bị NULL. Các bạn hãy cùng MasterMOS Education tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây.

Cach su dung ham SUM trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education
Hàm trong SQL Server
Cách sử dụng hàm SUM trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu

Hàm SUM trong SQL Server là hàm được sử dụng cực kỳ phổ biến để giúp chúng ta tính toán, tổng hợp dữ liệu. Hàm SUM thường được kết hợp với GROUP BY để có thể tính tổng số dư theo từng nhóm dữ liệu khác nhau. Hàm SUM cũng có thể đứng một mình để tính tổng dữ liệu của các bản ghi. Trong bài viết này, bạn hãy cùng MasterMOS Education tìm hiểu cách sử dụng hàm SUM nhé.