Cách sử dụng hàm SUM trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu

Cach su dung ham SUM trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education
Hàm SUM trong SQL Server là hàm được sử dụng cực kỳ phổ biến để giúp chúng ta tính toán, tổng hợp dữ liệu. Hàm SUM thường được kết hợp với GROUP BY để có thể tính tổng số dư theo từng nhóm dữ liệu khác nhau. Hàm SUM cũng có thể đứng một mình để tính tổng dữ liệu của các bản ghi. Trong bài viết này, bạn hãy cùng MasterMOS Education tìm hiểu cách sử dụng hàm SUM nhé.
Chia sẻ bài viết này
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mục lục bài viết

Mô tả

Hàm SUM() trong SQL Server trả về giá trị tổng của một cột, một tập hợp dữ liệu hoặc một biểu thức trong dấu ().

Cú pháp mệnh đề SUM() trong SQL Server

SELECT SUM(Column)
FROM table_name
[WHERE dieukien];

Ý nghĩa của các biến

  • Column: cột hoặc giá trị tính toán, biểu thức mà bạn muốn tính tổng
  • table_name: bảng dùng để lấy bản ghi. Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
  • dieukien: tùy chọn. Điều kiện mà bản ghi phải đáp ứng để được chọn.

Ví Dụ:

Ta phải quản lý Sao kê tài khoản tiết kiệm của một quỹ Tài chính. Do số lượng tài khoản tiết kiệm rất lớn lên đến hàng triệu tài khoản, và ngày nào chúng ta cũng phải quản lý số dư cuối ngày của toàn bộ danh sách này. Lúc đó, chúng ta không thể tận dụng Excel. Vì Excel không thể load được hàng triệu bản ghi. Vậy nên, chúng ta có thể sử dụng hàm SUM() trong SQL Server để có thể tính tổng số dư huy động của toàn bộ khách hàng. 

Cach su dung ham SUM trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education_2

Bài viết này là một phần trong Series “Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu cùng chuyên gia MasterMOS”. Bạn hãy vào click vào link để xem toàn bộ Series bài viết, dễ dàng làm chủ SQL để xử lý, phân tích dữ liệu lớn cùng chúng tôi nhé.

Câu hỏi dành cho chúng tôi
Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất
Các bài viết liên quan
Cach su dung ham CHAR trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education
Hàm trong SQL Server
Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu

Hàm CHAR trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi một biểu thức số nguyên thành ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII. Hàm CHAR được sử dụng ngược với hàm ASCII. Bạn hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu trong bài viết này nhé.