Cách check xem bảng dữ liệu có tồn tại trên SQL Server hay không – How to check if a Table exists in SQL Server

Cach check xem bang du lieu co ton tai tren SQL Server hay khong_MasterMOS Education
Trong quá trình làm việc với dữ liệu trong SQL Server, sẽ có những lúc bạn cần xóa bảng dữ liệu đi, sau đó tạo lại bảng dữ liệu đó. Thông thường, đó sẽ là những bảng dữ liệu tạm sinh ra để tính toán, dạng _tmp hoặc #Temp hoặc ##Temp. Làm thế nào để xác định xem bảng dữ liệu có đang thật sự tồn tại trong cơ sở dữ liệu, làm thế nào để xóa bảng dữ liệu mà không bị lỗi câu lệnh dẫn đến gián đoạn chương trình chạy dữ liệu. Bạn hãy cùng MasterMOS Education tìm hiểu trong bài viết sau nhé.
Chia sẻ bài viết này
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Mục lục bài viết

Cách 1: Kiểm tra xem bảng dữ liệu có tồn tại hay không sử dụng OBJECT_ID

Trong cách làm này, chúng ta kiểm tra xem bảng dữ liệu trong SQL Server có tồn tại hay không bằng cách sử dụng OBJECT_ID. Câu lệnh ví dụ như sau:

USE [HOCSQL]

GO

IF OBJECT_ID(‘dbo.A_DuNo’, ‘U’) IS NOT NULL

BEGIN

  PRINT ‘Bang du lieu ton tai’

END

ELSE

BEGIN

PRINT ‘Bang du lieu khong ton tai’

END

Kết quả như ảnh dưới đây

Cach check xem bang du lieu co ton tai tren SQL Server hay khong_MasterMOS Education_1

Cách 2: Kiểm tra xem bảng dữ liệu có tồn tại hay không sử dụng mệnh đề EXISTS

Trong cách làm này, chúng ta kiểm tra xem bảng dữ liệu trong SQL Server có tồn tại hay không bằng cách sử EXISTS. Câu lệnh ví dụ như sau:

 

USE [SQLTEST]

GO

IF EXISTS (SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES

           WHERE TABLE_NAME = N’Employees’)

BEGIN

  PRINT ‘Table Exists in SQL Test Database’

END

ELSE

BEGIN

PRINT ‘Table Does not Exists’

END

 

Kết quả như ảnh dưới đây

Cach check xem bang du lieu co ton tai tren SQL Server hay khong_MasterMOS Education_2

Cách 3: Sử dụng EXISTS với phiên bản SQL Server từ 2016 trở lên

Ví dụ: Muốn xóa 1 bảng dữ liệu mà bạn không biết chắc là nó có tồn tại hay không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, bạn có thể dùng câu lệnh sau, với phiên bản SQL Server 2016 trở lên.

DROP TABLE IF EXISTS HOCSQL.dbo.A_DuNo1

Nếu không dùng IF mà bảng dữ liệu không tồn tại thì SQL Server sẽ báo lỗi.

Kết quả như ảnh dưới đây

Cach check xem bang du lieu co ton tai tren SQL Server hay khong_MasterMOS Education_3
Câu hỏi dành cho chúng tôi
Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất
Các bài viết liên quan
Cach su dung ham CHAR trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education
Hàm trong SQL Server
Cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu

Hàm CHAR trong SQL Server được sử dụng để chuyển đổi một biểu thức số nguyên thành ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII. Hàm CHAR được sử dụng ngược với hàm ASCII. Bạn hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng hàm CHAR trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu trong bài viết này nhé.

Cach su dung ham COUNT trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education
Hàm trong SQL Server
Cách sử dụng hàm COUNT trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu

Hàm COUNT là một hàm rất quan trọng trong SQL Server để thực hiện các tính toán, xử lý, phân tích dữ liệu. Các tính toán thường gặp là đếm số lượng bản ghi theo ngày dữ liệu, đếm số lượng khách hàng theo ngày gia nhập, đếm số lượng giao dịch theo các chiều phân tích khác nhau. Hàm COUNT có một số cách thức sử dụng cần lưu ý, đặc biệt khi làm việc với dòng bị NULL. Các bạn hãy cùng MasterMOS Education tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây.

Cach su dung ham SUM trong SQL Server de xu ly, phan tich du lieu_MasterMOS_Education
Hàm trong SQL Server
Cách sử dụng hàm SUM trong SQL Server để xử lý, phân tích dữ liệu

Hàm SUM trong SQL Server là hàm được sử dụng cực kỳ phổ biến để giúp chúng ta tính toán, tổng hợp dữ liệu. Hàm SUM thường được kết hợp với GROUP BY để có thể tính tổng số dư theo từng nhóm dữ liệu khác nhau. Hàm SUM cũng có thể đứng một mình để tính tổng dữ liệu của các bản ghi. Trong bài viết này, bạn hãy cùng MasterMOS Education tìm hiểu cách sử dụng hàm SUM nhé.