tạp chí marketing online

Những tác dụng tuyệt vời của Internal link và cách ưu hóa

Tác dụng của Internal link và cách ưu hóa Hầu hết các SEOer đều biết được giá trị của các Inbound link nhưng ít người biết tác dụng của các Internal link đến SEO và tác động của chúng tới thuật toán xếp hạng như thế nào để quyết định mỗi trang giữ chức năng gì trong một website. Internal link (Link trong nội more »