CTA trong hệ thống Facebook giúp tăng lượng Like, Comment & Share

Đây cũng là một nguyên tắc đơn giản trong marketing. Nếu bạn muốn người xem thực hiện một hành động nào đó, bạn phải khuyến khích họ làm – trong email, trong quảng cáo, trong landing page, bài viết trên blog. Tuy nhiên, trên các mạng xã hội, chúng ta lại quên đến việc sử dụng ().

NewCTA CTA trong hệ thống Facebook giúp tăng lượng Like, Comment & Share

Theo các kết quả nghiên cứu, trên Twitter, những tweet có nội dung CTA “hãy retweet” có số lượng retweet cao hơn đến 4 lần. Nhưng đối với những mạng xã hội khác, như , thì CTA ảnh hưởng như thế nào?

Để đo ảnh hưởng của những dạng CTA khác nhau trên Facebook, Hubspot đã quan sát hơn 1.2 triệu post ở 10.000 page có lượng lớn nhất trên Facebook. Họ đã chú ý vào những nội dung có chứa những từ “”, “”, “” và thấy rằng chúng góp phần vào việc khuyến khích người xem thực hiện những hành động như vậy nhiều hơn là những nội dung không chứa những từ đó.

Thuật toán EdgeRank của Facebook sẽ tính toán độ gắn kết (engagement) của các post trên Facebook. Nếu nội dung của bạn thu hút được nhiều người like, share, và comment, thì những nội dung đó có nhiều cơ hội xuất hiện trên News Feeds của người dùng hơn. Đó là những gì mà marketer như chúng ta cần.

Do đó, nếu bạn đang cố gắng tăng lượng reach của các nội dung trên Facebook, hãy xem xét đến việc sử dụng CTA trong các post. Những cụm từ như “hãy comment/like/share nếu…” có thể tăng độ gắn kết của page với fan và người truy cập.

Hãy tải MIỄN PHÍ tài liệu Facebook Pages for Business Best Practice Guide để có kết quả tốt hơn.

Theo Hubspot

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>